• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
พญานาคราชสีสุทโธขอเส้นทางสู่โลกมนุษย์
ในตำนานอุรังคธาตุกล่าวถึงพญานาคตอนหนึ่งว่า มีพญานาคสองตนชื่อพญาสุวรรณนาคกับพญาสุทโธนาคได้ครอบครองหนองแสอยู่คนละส่วน วันหนึ่งพญานาคทั้งสองเกิดขัดข้องหมองกันเรื่องหนึ่งพรรณนานั้นจึงก่อสงครามต่อสู้กัน ทั้งสองฝ่ายต่างสู้รบกันอยู่นาน 7 ปี 7 เดือน 7 วัน เป็นเหตุให้นครทั้งสามภพ ทั้งภพบาดาล ภพมนุษย์และภพสวรรค์ การสู้รบของพญานาคทั้งสองบังเกิดความร้อนถึงพระอินทร์ พระอินทร์จึงได้เสด็จลงมาถึงหนองแสและเข้าห้ามปราบไม่ให้รบซึ่งกัน พระอินทร์จึงตั้งกติกาให้พญานาคทั้งสองแข่งกันขุดแม่น้ำโขงและแม่น้ำน่าน ใครขุดถึงทะเลก่อนกันพระอินทร์ปลาบึกให้เป็นรางวัล ในที่สุดก็ปรากฏว่า พญาสุทโธนาคเป็นฝ่ายชนะ ผู้ได้ปลาบึกมาไว้ยังแม่น้ำโขงเพียงผู้เดียว ดังนั้นปลาบึกจึงปรากฏมีเพียงในแม่น้ำโขงที่เดียวในโลก นอกจากนี้พญาสุทโธนาค ได้ขอร้องเอาปากปล่องประตูทางขึ้นลงต่อพระอินทร์เพื่อติดต่อกับเมืองมนุษย์และสวรรค์ไว้สามแห่ง
ปากปล่องพญานาคแห่งที่หนึ่งอยู่ที่บริเวณพระธาตุหลวงใจกลางนครเวียงจันทน์ประเทศลาว ตามตำนานเล่าว่าบริเวณพระธาตุหลวงจะมีลักษณะเป็นปากปล่องลึกเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่ใต้ดิน ซึ่งต่อมาได้สร้างพระธาตุครอบไว้
ปากปล่องพญานาคแห่งที่สองอยู่ที่บริเวณดอนจันของลาว ดอนจันเป็นเกาะขนาดใหญ่กลางแม่น้ำโขงตรงข้ามกับอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย ผุ้คนลุ่มน้ำโขงแถบนี้เชื่อว่าบริเวณหาดดอนจันมีประตูพญานาคท่พญาสุทโธนาคร้องขอไว้อีกแห่ง
ปากปล่องพญานาคแห่งที่สามอยู่ที่เมืองคำชะโนด ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี คำชะโนดมีลักษณะเป็นปล่องขนาดใหญ่ขึ้นกลางน้ำทั่วอาณาบริเวณคำชะโนดมีต้นไม้ลักษณะประหลาดชนิดหนึ่งขึ้นเต็มบริเวณ ต้นไม้ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าต้นชะโนด จากหลักฐานข้อมูลลักษณะของต้นไม้ชนิดนี้ได้รับการยืนยันว่ามีอยู่เฉพาะที่นี้แห่งเดียวในโลก ต้นชะโนดมีลักษณะคล้ายกับต้นมะพร้าว ต้มหมากและต้นตาลผสมกัน แต่มีขนาดเล็กกว่าต้นตาล ลำต้นเท่ากับต้นมะพร้าวกาบห่อหุ้มตามกาบรอบต้นจะมีหนามแหลมคมน่าเกรงขาม เมื่อยามต้นชะโนดต้องลมจะมีเสียง วืดๆ หวือๆ ฟังแล้วน่าสะพรึงกลัว บริเวณด้านในของเกาะคำชะโนดมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์หรือปล่องพญานาคปรากฏอยู่ในนั้น
วังนาคินทร์คำชะโนดแห่งนี้ปรากฏตำนานลี้ลับมหัศจรรย์มากมาย ตามตำนานเล่าว่าพระอินทร์ให้สุทโธนาคมาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนี้ซึ่งมีต้นชะโนดขึ้นเป็นสัญลักษณ์ และพระอินทร์ได้กำหนดไว้ว่า ในหนึ่งเดือนเมื่อถึงข้างขึ้น 15 วันให้สุทโธนาคกลายร่างเป็นมนุษย์ สุทโธนาคเมื่อกลายร่างเป็นคนมีชื่อว่าเจ้าพ่อพระยาสีสุทธ มีวังนาคินทร์ คำชะโนดเป็นถิ่นพำนัก ส่วนอีก 15 วันในวันข้างแรม พระอินทร์ให้สุทโธนาคและบริวารกลายร่างเป็นนาค เมื่อสุทโธนาคกลายร่างเป็นนาคมีชื่อเรียกว่าพญานาคราชสีสุทโธ และให้อาศัยอยู่ในเมืองบาดาล ชาวบ้านที่อาศัยทำมาหากินระแวกนั้นจะพบเห็นสิ่งมหัศจรรย์และมิติลี้ลับอยู่เสมอ เช่น เห็นชาวเมืองชะโนดไปเที่ยวงานบุญบ้าง เห็นผู้หญิงไปยืมเครื่องมือทอผ้าจากชาวบ้านบ้าง หรือบางครั้งชาวเมืองชะโนดจัดงานบุญประจำปีและจ้างหนังไปฉายคำชะโนด ก็เคยมีเป็นที่กล่าวขานกันจนหน่วยฉายหนังเร่เมืองอุดรหวาดผวาไปตามๆกัน หรือแม้เวลาที่เกิดน้ำท่วมใหญ่บริเวณรอบๆตัวเกาะเมืองชะโนดก็ยกตัวลอยขึ้นทั้งเกาะ น้ำจึงท่วมไม่ถึงตัวเกาะคำชะโนด ครั้นเมื่อเวลาน้ำลดตัวเกาะก็จะลดลงเหมือนเดิมเป็นที่มหัศจรรย์ยิ่ง

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 597
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,808,454
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 พฤษภาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY