• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 พระยาคูขี้หอม หลวงพ่อขี้หอม พระครูหลวงโพนสะเม็ก
ยาคูขี้หอม เจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็กอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง

พระยาคูขี้หอมหรือพระราชครูหลวงโพนสะเม็กพระสงฆ์ผู้มากด้วยบารมีสองฝั่งโขง ความรักความศรัทธาของผู้คนสองฝั่งโขงไทยลาวเรียกท่านว่า หลวงพ่อขี้หอม ราชครูขี้หอมหรือพระยาคูขี้หอมแล้วแต่จะเรียก เขยลาวทัวร์ขอนำเรื่องราวของท่านมาลง เพราะเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็กเป็นพระสงฆ์ที่เป็นผู้นำชุมชนและการเมืองสองฝั่งโขงอันยิ่งใหญ่ ที่สร้างคุณประโยชน์แก่สองประเทศไทยลาวพระยาคูขี้หอม พระราชครูหลวงโพนสะเม็ก
พระราชครูหลวงโพนสะเม็กเป็นพระสงฆ์ที่มีบทบาทสำคัญให้เกิดแคว้นลาวใต้ ชื่อจำปาสักหรือจำปาศักดิ์หรือจามปาสัก หลังจากเกิดความขัดแย้งของลาว 3 แคว้น นครเวียงจันทร์เกิดความวุ่นวายเสนาบดีชิงบัลลังก์ได้ พวกราชตระกูลต้องลี้ภัยการเมืองลงมาอาศัยอยู่นครจำบากนัคคบุรีศรี กลุ่มราชคระกูลเวียงจันทร์ที่อพยพลี้ภัยลงมานั้น มีนักปราชญ์ประจำราชวงศ์ลงมาด้วยคือพระครูยอดแก้วแห่งวัดโพนสะเม็ก รู้จัอักชื่อหนึ่งว่าพระยาคูขี้หอม มีลูกศิษย์มากติดตามมาด้วยกว่า 3,000 คน ครั้รนครกาลจำบากนัคคบุรีตกอยู่ในอำนาจของราชตระกูลลาวแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นนครจามปาสักนัคคบุรี สถาปนาเชื้อวงศ์ลาวชื่อเจ้าหน่อกษัตริย์ที่อพยพลงมาด้วยเป็นเจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูร

พระยาคูขี้หอม พระราชครูหลวงโพนสะเม็ก

เจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็กได้บูรณะและสร้างปูชนียวัตถุด้วยความร่วมมือจากญาติโยมที่เลื่อมใสศรัทธาในตัวท่าน ผลงานที่สำคัญและยังยังปรากฏอยู่นั้น มีดังต่อไปนี้
บูรณะพระธาตุพนมตั้งแต่ชั้นที่ 2 ขึ้นไปถึงยอดสวมยอดด้วยเหล็กเปียกหรือเหล็กไหล(อยู่ข้างในองค์ปัจจุบัน) ใช้เวลา 3 ปีจึงสำเร็จ ถือว่าเป็นการบูรณะครั้งที่ 4 นับแต่ได้สร้างพระธาตุพนมในสมัยอาณาจักรโคตบอง ต่อมาพระธาตุพนมได้พังลงเมือวันที่ 11 สิงหาคม 2518 นิมิตหมายแห่งการสิ้นสุดลงแห่งวงศ์กษัตริย์ลาว ช่วงที่พระยาคูขี้หอมบูรณะพระธาตุพนมได้พำนักอยู่ที่ดอนหลี่ผีหรือดอนคอนใต้ในปัจจุบัน มีการสร้างองค์พระธาตุพนมจำลองด้วยหินรูปทรงเมือนองค์พระธาตุพนมที่หักโค่นล้ม และสร้างวิหารไว้ใกล้กันหลังนึ่ง ปัจจุบันยังคงปรากฎให้เห็นอยู่ หากได้มีโอกาสไปเที่ยวหลี่ผีลาวใต้จำปาสัก อย่าลืมแวะดูพระธาตุพนมจำลององค์นี้ด้วยพระยาคูขี้หอม พระราชครูหลวงโพนสะเม็ก
สร้างเจดีย์พนมเปญ ตำนานกล่าวไว้ว่าเมื่อพระครูหลวงโพนสะเม็กพาญาติโยมและสานุศิษย์เข้าไปในแดนกัมพูชา มีหญิงเขมรชื่อนางเปญนำพระสารีริกธาตุมาถวาย หลวงพ่อขี้หอมได้สร้างพระเจดีย์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าบรรจุไว้บนภูเขาเล็กๆลูกหนึ่ง จึงตั้งชื่อพระเจดีย์องค์นัน้น พระเจดีย์พนมเปญ
พระแสนพระพุทธรูปที่สร้างจากกรุงพนมเปญยังไม่สำเร็จและสร้างต่อจนสำเร็จที่เมืองเซียงแตง ครั้นเมื่อถึงรัชกาลที่ 4 ทรงทราบเรื่องพระแสนก็ต้องราชประสงค์ จึงรับสั่งอัญเชิญประดิษฐานที่วัดหงษ์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้
นอกจากนี้เจ้าพระครูหลวงโพนสะเม็กยังสร้างเจดีย์และระฆังใหญ่ไว้ที่เมืองโขง สร้างพระพุทธรูปนำไปประดิษฐานที่เกาะดอนแดงของเมืองจำปาสัก สร้างพระว่านจำปาสักที่มีชื่อเสียงอีกด้วย


อนุสาวรีย์แห่งคุณงามความดีและคุณธรรมอันประเสริฐของเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็กที่เห็นประจักษ์ทั่วไปในปัจจุบันคือ พระธาตุที่เมืองจำปาสัก สถานที่จัดการพระราชทานเพลิงศพ พระเจ้าสร้อยศรีสมุทรสร้างวัดขึ้นเรียกวัดธาตุมาจนถึงปัจจุบัน อัฐิธาตุพระยาคูขี้หอมส่วนหนึ่งบรรจุไว้บริเวณกำแพงพระธาตุพระนมด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือเรียกว่าธาตุหลวงพ่อขี้หอม ปัจจุบันที่พระธาตุพนมปรากฎรูปหล่อท่านเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็กขนาดเท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่ใกล้ประตูทางเข้าทางด้านทิศเหนือ หากได้มีโอกาสไปนมัสการองค์พระธาตุพนมสำรวจดูนะครับ

 

เที่ยวลาว ทัวร์เมียนม่าร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กัมพูชา เขยลาวทัวร์


เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 73
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 663
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,859,284
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
22 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY