• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 พระอริยะสงฆ์เคยพบกับพญานาค
พระอริยะสงฆ์เล่าถึงเหตุการณ์ที่พบกับพญานาค
พญานาคชอบฟังธรรมพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจ้านั้น นอกจากจะใช้สอนเวไนยสัตว์ในโลกนี้แล้ว บรรดาเทพเทวา รุกขเทวดา รวมไปถึงพญานาค ซึ่งบุคคลธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได้ก็ชอบมาฟังธรรมจากพระอริยสงฆ์ผู้แสวงหาความวิเวกไปตามป่าตามเขา เพื่อขจัดกิเลสและกล่อมเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดด้วย จากบันทึกจากคำบอกเล่าของพระอริยะสงฆ์หลายรูป ระบุว่าพญานาคได้มาขอฟังธรรมจากท่านอยู่เป็นนิตย์ อย่างเช่นบันทึกของท่านอาจารย์ พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ศิษย์ผู้ใกล้ชิดของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต แม่ทัพธรรมแห่งภาคอีสานได้เรียบเรียงไว้ในหนังสือประวัติท่าน พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ความตอนหนึ่งว่า
ในสมัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นออกเที่ยวแสวงวิเวกอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพรในภาคเหนือและภาคอีสานตลอดจนข้ามฝั่งแม่น้ำโขง ขณะที่ท่านบำเพ็ญเป็นสุขวิหารธรรมอยู่สบายในป่าในเขาที่สงัดปราศจากผู้คนทั้งกลางวันและกลางคืน พระอาจารย์มั่นมีการติดต่อกับพวกกายทิพย์ เทวบุตร เทวธิดา อินทร์ พรหม พญานาค ครุฑ ยักษ์ กุมภัณฑ์ คนธรรม์ วิทยาธร และภูตผีปีศาจ ที่มาจากที่ต่างๆ อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ ท่านถือเป็นเรื่องธรรมดาเฉกเช่นเดียวกับมนุษย์ติดต่อกับมนุษยชาติต่างๆ ในโลกนี้เพื่อผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตเถระ เล่าว่า ขณะที่ท่านแสดงธรรมอบรมพระเณรตอนกลางคืนที่หมู่บ้านสามผง นครพนม ได้มีพญานาคอยู่แถบลำแม่น้ำสงครามได้แอบมาฟังเทศน์ของท่านแทบทุกคืน โดยเฉพาะวันพระพญานาคมาทุกคืน ถ้าไม่มาตอนท่านอบรมพระเณร พญานาคก็มาตอนดึกขณะที่ท่านเข้าสมาธิภาวนา เมื่อครั้งพระอาจารย์มั่นธุดงค์ไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าเชิงเขาใหญ่ลูกหนึ่งฝั่งไทย ทางทิศตะวันตกของนครหลวงพระบาง ภูเขาลูกนี้ตั้งอยู่ชายฝั่งแม่น้ำโขง ที่ใต้เชิงเขาลูกนั้นมีเมืองพญานาคตั้งอยู่ใหญ่โตมาก หัวหน้าพญานาคพาบริวารมาฟังธรรมของท่านเสมอและมักมากันมากมายในบางครั้ง พวกพญานาคไม่ค่อยมีปัญหาซักถามมากเหมือนพวกเทวดา พวกเทวดาทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างมักมีปัญหาข้อสงสัยทางธรรมะมากพอๆ กัน ส่วนความเลื่อมใสในธรรมะนั้น พวกพญานาคและเทวดามีความเลื่อมใสพอๆ กัน พวกพญานาคจะพากันมาเยี่ยมท่านราว 4-5 ทุ่ม ส่วนในสถานที่อื่นๆพวกพญานาคมาดึกกว่านี้ก็มี ขนาดนี้ก็มีพวกพญานาคจะมีความเลื่อมใสท่านมาก พวกเขาจะจัดให้บริวารมารักษาคุ้มครองป้องกันภัยให้ท่านทั้งกลางวันและกลางคืน โดยผลัดเปลี่ยนวาระกันมิได้ขาด พวกพญานาคเวลาเข้ามาเยี่ยมคารวะฟังธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่น จะไม่กล้าผ่านทางจงกรม ต้องเดินอ้อมไปทางหัวจงกรมทุกครั้งที่มาและไป
หลวงปู่หลุย จันทสาโร เป็นพระอริยะสงฆ์อีกรูปหนึ่งในสายของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้ปฏิบัติธุดงควัตรแสวงหาที่วิเวกเพื่อปฏิบัติธรรม ตามแบบอย่างของท่านพระอาจารย์มั่น ปี พ.ศ. 2499 หลวงปู่หลุยจำพรรษาอยู่ที่บ้านกกกอกซึ่งอยู่เชิงเขา ครั้นเมื่อออกพรรษาแล้วท่านต้องการจะเปลี่ยนสถานที่บำเพ็ญเพียร จึงได้มุ่งหน้ามาที่ภูบักบิด ซึ่งเป็นภูเขาเล็กๆห่างจากตัวจังหวัดเลยไม่มากนัก
บนภูบักบิดเป็นป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์สภาพธรรมชาติสงบวิเวกเป็นที่เหมาะสำหรับบำเพ็ญบุญของพระธุดงค์กรรมฐาน บนภูบักบิดมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งถือเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นอาณาเขตของพวกบังบดหรือ ภุมมเทวาสถิตอยู่ การขึ้นไปยังถ้ำนี้จะต้องไต่เขาขึ้นไปเป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ทางขึ้นลำบากพอสมควร เนื่องจากต้องปีนป่ายก้อนหินตะปุ่มตะป่ำแหลมคม ช้ำยังมีพงรก เถาวัลย์ กอหนาม กอหวาย เป็นเครื่องกีดขวางไปตลอดทาง แต่เมื่อขึ้นไปถึงถ้ำแล้วก็พบว่าเป็นสถานที่เหมาะแก่การภาวนาเป็นอย่างยิ่ง ปากถ้ำออกจะเล็กแต่ภายในกว้างขวางร่มรื่น บรรยากาศสงัดเงียบเป็นที่พอใจของหลวงปู่หลุย
วันเวลาในขณะนั้นเป็นเดือนธันวาคมอากาศกำลังหนาวเหน็บ เวลากลางวันสั้นกว่าเวลากลางคืน พันยามเย็นไปไม่นานความมืดก็ครอบคลุมไปทั่วทุกอณูบนภูเขาสูงอันเปล่าเปลี่ยว
คืนแรก หลวงปู่หลุยซึ่งมีอยู่รูปเดียวได้นั่งภาวนาบนแท่นหินหน้าถ้ำ จิตรวมนิ่งสนิทอย่างรวดเร็ว ชั่วครู่ปรากฏการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อมีมือใหญ่มหึมาขนยาวรุงรังยื่นออกมานอกถ้ำชูร่อนไปมา หลวงปู่หลุยหลับตาก็เห็น ลืมตาก็เห็นมือนั้น ท่านจึงกำหนดจิตถามไปว่า เจ้าของมือชูร่อนเหมือนจะวิงวอนร้องขอสิ่งใดนั้น มีความปรารถนาอะไร แล้วหลวงปู่หลุยก็ทราบว่า มือนั้นเป็นมือของเปรตที่ทนทุกข์ทรมานแสนนาน เปรตนั้นต้องการขอส่วนบุญ หลวงปู่จึงแผ่เมตตาให้เปรตก็หายไปไม่มารบกวนอีก หลวงปู่เล่าว่าคืนต่อมาท่านก็ได้เผชิญกับสิ่งลึกลับที่ท่านยอมรับว่ามีจริงสิ่งนั้นคือพญานาค
หลวงปู่หลุยเผชิญพญานาคขณะที่ท่านกำลังนั่งภาวนาบำเพ็ญเพียรอยู่ พญานาคแห่งภูบัดบิดตนนี้ เป็นผู้มีมิจฉาทิฐิมาแต่เดิม เมื่อหลวงปู่มาบำเพ็ญภาวนาในเขตของตน จึงแสดงอิทธิฤทธิ์ปรากฏกายลองดีกับท่าน โดยใช้ส่วนหางพันร่างกายท่านหลายรอบแล้วรัดจนแน่น ทันทีที่รู้ว่าพญานาคมารัดตัวท่านตั้งสติไม่ทันทำให้ตกใจ แต่เมื่อตั้งสติได้แล้วก็กำหนดจิตเอาพุทโธเป่าเข้าไปลำตัวของพญานาคที่รัดอยู่ก็ค่อยๆ คลายออกแล้วหายวับไป

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 26
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 715
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,859,336
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
22 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY