• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
 • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
 • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
 • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
 • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
 • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
 • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
 • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 พิพิธภัณฑ์อังกอร์ ขอมโบราณ เขมร กัมพูชา
ของมีค่าของปราสาทขอมรักษาไว้ที่พิพิธภันณฑ์อังกอร์
พิพิธภัณฑ์อังกอร์เป็นสถานที่มาเที่ยวกัมพูชาไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง ก่อนจะไปเที่ยวชมปราสาทนครวัดหรือปราสาทขอมโบราณเมืองศิลานครเสรียมราฐ วัตถุล้ำค่าของแต่ละปราสาทเขมรโบราณจัดเก็บรวบรวมไว้ที่พิพิธภัณฑ์อังกอร์นี้ ทัวร์เขมรพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์อังกอร์นี้เพราะค่าเข้าชมแพง ราคาทัวร์จะแพงขึ้นอีกหน่อยแต่ไดชมคุ้มค่าหลบร้อนรับห้งแอร์เย็นๆ พร้อมมีภาพยนตร์ สื่อนิทัศน์คำบรรยายเป็นภาษาไทยให้เข้าใจอย่างละเอียด ก่อนเข้าชมตัวปราสาทซึ่งตัวปราสาทแต่ละแห่งจะไม่ปรากฎสิ่งสำคัญนี้
 
พิพิธภัณฑ์อังกอร์ เมืองเสรียมเรียบ กัมพูชา
ประเทศกัมพูชาคนไทยเรามักเรียกติดปากว่าประเทศเขมร เพราะกัมพูชามีอดีตรุ่งเรืองจากอาณาจักรขอมหรือเขมรโบราณ อาณาจักรเขมรโบราณของกัมพูชาเคยเป็นรัฐที่ยิ่งใหญ่ในภูมิภาคอุษาคเนย์มาเป็นเวลานานนับพันปี รุ่งเรืองสืบทอดมาจากอาณาจักรฟูนัน ก่อนนั้นเมืองออกแก้วเป็นเมืองค้าขายชายฝั่งที่เจริญรุ่งเรืองต่อมาเกิดมีรัฐเล็กๆเกิดขึ้นเรียกว่า เจนละ อาณาจักรเจนละมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเสฏฐาปุระปัจจุบันอยู่ที่เมืองจำปาสักประเทศลาว มีปราสาทวัดพูอันเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าศรีภัทเรศวรเป็นศาสนสถานสำคัญของฮินดู เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 ภายหลังการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์ชัยวรมันที่ 1 อาณาจักรเจนละแยกออกเป็น 2ส่วนคือ เจนละบกและเจนละน้ำ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ทรงรวบรวมเจนละบกและเจนละน้ำเข้าด้วยกัน เมื่อพุทธศตวรรษที่ 13 พร้อมสถาปนาเองหิราลัยเป็นศูนย์กลางสถาปนาลัทธิเทวราชขึ้น เพื่อรวมศูนย์กลางอยู่ที่กษัตริย์ ถือได้ว่าเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรโบราณ 
พระเจ้ายโสวรมันที่ 1 ย้ายเมืองหลวงจากเมืองหิราลัย สร้างเมืองหลวงขึ้นใหม่บริเวณภูเขาพนมบาเค็งใช้ชื่อตามพระนามว่ายโสธรปุระ พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 สามารถรวบรวมเขมรโบราณได้เป็นปึกแผ่น เปลี่ยนมานับถือวิษณุเทพหรือพระนารายณ์ตามลัทธิไวษณนิกาย และทรงสร้างเทวาลัยขนาดมหึมาที่ใหญ่ที่สุด งดงามที่สุดและลึกลับที่สุดในเมืองพระนคร เทวาลัยนี้คือ ปราสาทนครวัด ศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดของโลก และจัดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่ง สร้างชื่อเสียงจากการทำสงครามกับจามปา เป็นนักรบที่มีความสามารถ เป็นนักบริหารที่ชาญฉลาด พระองค์ทรงวางโครงข่ายถนนเชื่อมอาณาจักรทั้งหมดของพระองค์ ฟื้นฟูนครยโสธรปุระเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองพระนครหลวง พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงสร้างปราสาทหินทั้งเล็กใหญ่มากมาย สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 คือ ปราสาทบายอนหรือนครธม เป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาแบบมหายาน

 
เที่ยวลาว ทัวร์เมียนม่าร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กัมพูชา เขยลาวทัวร์
เที่ยวกัมพูชา เขมรขอมโบราณสิ่งมหัศจรรย์โลก พนมเปญน่าชม

KL7.1 : เที่ยวกัมพูชา นครวัด นครธม ไปกลับรถ 2 วัน

เที่ยวนครวัด ทัวร์นครวัด นครธม โตนเลสาบ ทัวร์เขมร เที่ยวกัมพูชา เขยลาวทัวร์
เที่ยวกัมพูชา เขมรโบราณ นครวัดนครธม

เที่ยวกัมพูชาเขมรขอมโบราณสำหรับท่านที่มีเวลาน้อย เที่ยวปราสาทที่สำคัญเกือบครบ ได้นครวัด นครธมมีปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม ลานพระเจ้าขี้เรื้อน เวลาไม่พอไม่ได้ไปเฉพาะปราสาทบันทายศรี หากเข้าช่องสะงำได้ชม นอกจากนั้นองค์เจก องค์จอม วัดหัวกระโหลก และล่องเรือโตนเลสาบได้ครบ

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
 • ทัวร์ประเทศ : กัมพูชา
 • การเดินทาง : ไปกลับรถ
 • เที่ยวเมือง : เสรียมเรียบ
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 4,900 บาท    ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL7.2 : เที่ยวกัมพูชา โปรแกรมปกติทั่วไป ไปกลับรถ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวนครวัด ทัวร์นครวัด นครธม โตนเลสาบ ทัวร์เขมร เที่ยวกัมพูชา เขยลาวทัวร์
เที่ยวกัมพูชา เขมรขอมโบราณ นครวัด นครธม

เที่ยวกัมพูชาเขมรขอมโบราณโปรแกรมปกติของทัวร์ทั่วไป เที่ยวปราสาทที่สำคัญครบได้แก่ นครวัด นครธมเที่ยว ปราสาทบาบยน ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายศรี ลานพระเจ้าขี้เรื้อน นอกจากนั้นองค์เจก องค์จอม วัดหัวกระโหลก และล่องเรือโตนเลสาบได้ครบ

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • ทัวร์ประเทศ : กัมพูชา
 • การเดินทาง : ไป-กลับรถ
 • เที่ยวเมือง : เสรียมเรียบ
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 5,900 บาท      ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL7.3 : เที่ยวกัมพูชา โปรแกรมพิเศษ ไปกลับรถ 3 วัน

เที่ยวนครวัด ทัวร์นครวัด นครธม โตนเลสาบ ทัวร์เขมร เที่ยวกัมพูชา เขยลาวทัวร์
เที่ยวกัมพูชา นครวัดนครธม บ้านวัฒนธรรม

เที่ยวกัมพูชาเขมรขอมโบราณโปรแกรมพิเศษกว่าปกติของทัวร์ทั่วไป เที่ยวปราสาทที่สำคัญครบได้แก่ นครวัด นครธมเที่ยว ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายศรี ลานพระเจ้าขี้เรื้อน เพิ่มหมู่บ้านวัฒนธรรมกัมพูชาให้ นอกจากนั้นองค์เจก องค์จอม วัดหัวกระโหลก และล่องเรือโตนเลสาบได้ครบ

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • ทัวร์ประเทศ : กัมพูชา
 • การเดินทาง : ไป-กลับรถ
 • เที่ยวเมือง : เสรียมเรียบ
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 6,200 บาท   ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL7.4 : พนมเปญ เสรียมราฐ ไปกลับรถ 4 วัน

เที่ยวนครวัด ทัวร์นครวัด นครธม โตนเลสาบ ทัวร์เขมร เที่ยวกัมพูชา เขยลาวทัวร์
เที่ยวกัมพูชา พนมเปญ นครวัด นครธม

เที่ยวกัมพูชาเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวกรุงพนมเปญ ไปล่องเรือแม่น้ำจตุรมุข วังจุตุรมุข วัดพนม โตนเสลง แล้วกลับเมืองเสรียบเรียบเที่ยวโปรแกรมปกติของทัวร์ทั่วไป เที่ยวปราสาทที่สำคัญครบได้แก่ นครวัด นครธมเที่ยว ปราสาทบาบยน ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายศรี ลานพระเจ้าขี้เรื้อน นอกจากนั้นองค์เจก องค์จอม วัดหัวกระโหลก และล่องเรือโตนเลสาบได้ครบ

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 4 วัน
 • ทัวร์ประเทศ : กัมพูชา
 • การเดินทาง : ไป-กลับรถ
 • เที่ยวเมือง : พนมเปญ เสรียมเรียบ
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 7,300 บาท   ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

 


เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 21
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 838
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,859,459
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
22 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY