• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
 • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
 • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
 • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
 • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
 • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
 • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
 • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 หลี่ผี น้ำตกหลี่ผี มหานทีสีทันดร เกาะดอนโขง เที่ยวลาวใต้
หลี่ผีสถานที่หลบลี้ของพญานาคจากภูตผี

น้ำตกหลี่ผีอยู่ปลายสุดของมหานทีสีทันดรอันกว้างใหญ่ หากจะใช้เวลาเที่ยวมหานทีสีทันดรให้ครบทุกเกาะคงต้องใช้เวลาเป็นเดือน หากได้ไปเที่ยวลาวใต้จำปาสักแล้วไม่ได้ไปน้ำตกหลี่ผีนับว่าน่าเสียดายมาก ทัวร์ลาวส่วนใหญ่พยายามพูดหว่านล้อมหลีกเลี่ยงไม่ไปน้ำตกหลี่ผี อ้างว่าเรือลำเล็กบ้างน้ำเชี่ยวไหลแรงบ้างไปก็ลำบาก น้ำตกหลี่ผีสวยก็ไม่สวยสู้น้ำตกคอนพระเพ็งหรือไนแองการ่าเอเชียไม่ได้ ทำให้เรากลัวไม่สนใจหรือตัดสินใจไม่ไป ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเขาจะมีกำไรเพิ่มขึ้นเกือบคนละ 300 บาทเลยที่เดียว การหลีกเลี่ยนไม่พาไปเที่ยวน้ำตกหลี่ผีส่วนใหญ่จะเป็นทัวร์ที่ทำราคาถูกและคนก็ชอบของถูก ไปชมน้ำตกหลี่ผีน้ำตกหลี่ผีไกด์ลาวได้บรรยายาที่มาของชื่อน้ำตกหลี่ผีไว้ว่า ในช่วงสงครามมีศพทหารที่ตายจากการสู้รบทางน้ำ ไหลตกไปติดที่หลี่ของชาวบ้านที่ใช้ดักปลาจึงเรียกว่าหลีผีเพราะมีศพคนตายไปติดนั่นเอง

น้ำตกหลี่ผี ลี้ผี มหานทีสีทันดร ดอนโขง จำปาสัก ลาวภาคใต้

จากการค้นค้าของเขยใหญ่เขยลาวทัวร์จากหลายตำราที่เขียนไว้ ชื่อที่มาของคำว่าหลี่ผีมาจากคำว่าลี้หรือหลบลี้หนีภัยของพญานาคจากผีเปรต ผียักษ์ที่ไล่ออกมาจากหนองแสซึ่งเป็นทะเลสาบอยู่ในแคว้นยูนนานของจีน ในตำนานอุรังคธาตุกล่าวถึงพญานาคตอนหนึ่งว่า มีพญานาคสองตนชื่อพญาสุวรรณนาคกับพญาสุทโธนาคได้ครอบครองหนองแสอยู่คนละส่วน วันหนึ่งพญานาคทั้งสองเกิดขัดข้องหมองกันเรื่องหนึ่งจึงก่อสงครามต่อสู้กัน ทั้งสองฝ่ายต่างสู้รบกันอยู่นาน 7 ปี 7 เดือน 7 วัน เป็นเหตุให้เดือดร้อนทั้งสามภพทั้งภพบาดาลภพมนุษย์และภพสวรรค์ การสู้รบของพญานาคทั้งสองบังเกิดความร้อนถึงพระอินทร์ พระอินทร์จึงได้เสด็จลงมาถึงหนองแสและเข้าห้ามปราบไม่ให้สู้รบกัน พระอินทร์จึงตั้งกติกาให้พญานาคทั้งสองแข่งกันขุดแม่น้ำโขงและแม่น้ำน่าน ใครขุดถึงทะเลก่อนกันพระอินทร์ปลาบึกให้เป็นรางวัล ในที่สุดก็ปรากฏว่าพญาสุทโธนาคเป็นฝ่ายชนะจึงได้ปลาบึกมาไว้ยังแม่น้ำโขงเพียงผู้เดียว ดังนั้นปลาบึกจึงปรากฏมีเพียงในแม่น้ำโขงที่เดียวในโลก จากการที่พญานาคทั้งสองรบพุ่งกันทำให้พวกผีเปรตผียักษ์ที่อาศัยอยู่ในหนองแสที่ได้รับความเดือดร้อน จัดทัพฉวยโอกาสลุกฮือขับไล่พวกพญานาคออกจากหนองแส มีพญานาคอีกส่วนหนึ่งหนีเตลิดเปิดเปิงกลัวกองทัพผียักษ์ผีเปรต ไปหลบลี้หนีภัยอยู่ที่น้ำตกของมหานทีสีทันดร จึงเรียกสถานที่แห่งนั้นว่าลี้ผีและเพี้ยนมาเป็นคำว่าหลี่ผีในปัจจุบัน

 น้ำตกหลี่ผี ลี้ผี มหานทีสีทันดร ดอนโขง จำปาสัก ลาวภาคใต้

น้ำตกหลี่ผีอยู่ฝั่งด้านขวาของกลุ่มน้ำตกมหานทีสีทันดรติดชายแดนกัมพูชา ความสวยงามอันยิ่งใหญ่ของน้ำตกหลี่ผีความยาวกว่า 3 กิโลเมตร สายน้ำหลายพันสายพุ่งกระโจนลงสู่เบื้องล่างเชี่ยวกราดน่าเกรงขาม ใกล้น้ำตกหลี่ผีมีเจดีย์ต้นแบบพระธาตุพนมที่พระครุหลวงโพนเสม็ดหรือพระครูขี้หอมสร้างไว้เป็นต้นแบบก่อนต่อเติมก่อสร้างองค์พระธาตุพนมจนแล้วเสร็จ ข้างองค์พระธาตุพนมต้นแบบยังมีศิวลึงค์หินทรายขาวใกล้องค์พระธาตุ นอกจากนั้นยังมีสิ่งปลูกสร้างของฝรั่งเศสกระจายอยู่ทั่ว กำแพงปูนสูงใหญ่ยาวกว่า 300 เมตร ที่สร้างกั้นบังคับท่อนซุงที่ฝรั่งเศสตัดจากตอนเหนือของลาวล่องมาตามแม่น้ำโขง แล้วบังคับให้ลงจุดเดียว มีเพียงจุดเดียวที่ท่อนซุงพุ่งลงแล้วทะลุออกไปประเทศกัมพูชา

น้ำตกหลี่ผี หลี่ผี ลี้ผีปลายสุดของมหานทีสีทันดรอันกว้างใหญ่ เมืองโขง จำปาสัก

จากประวัติตำราเรียนที่เขียนว่าประเทศลาวไม่มีรถไฟคงต้องเขียนใหม่ เพราะเส้นทางที่ไปน้ำตกหลี่ผีเป็นเส้นทางรถไฟเก่าที่ฝรั่งเศสสร้างไว้

หัวรถจักรไอน้ำฝรั่งเศส น้ำตกหลี่ผี มหานทีสีทันดร ดอนโขง จำปาสัก ลาวภาคใต้

เกาะดอนโขงเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในมหานทีสีทันดร เกาะดอนโขงเป็นอดีตที่ตั้งของแขวงสีทันดรในสมัยฝรั่งเศสปกครอง เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดกลางมหานทีสีทันดร ส่วนกว้างของเกาะดอนโขงกว้าง 7 กิโลเมตร ยาว 16 กิโลเมตร ที่ตั้งของเมืองโขงอีกเมืองหนึ่งของแขวงจำปาสัก บนเกาะดอนโขงมีสนามบินที่เลิกใช้แล้วโรงแรมบ้านพักสวนอาหารพร้อมสรรพที่เกาะดอนโขงแห่งนี้ ก่อนหน้านั้นการเดินทางข้ามไปยังเกาะดอนโขงต้องข้ามแพขนานยนต์ ปัจจุบันการเดินทางข้ามไปเกาะดอนโขงสะดวกสะบายขึ้น เพราะมีการสร้างสะพานเชื่อมเกาะดอนโขงกับแผ่นดินใหญ่ เมืองโขงเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมพำนักอีกเมืองหนึ่งก่อนที่จะเดินทางต่อเข้าประเทศกัมพูชา

น้ำตกหลี่ผี มหานทีสีทันดร ดอนโขง จำปาสัก ลาวภาคใต้
  

เที่ยวลาว ทัวร์เมียนม่าร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กัมพูชา เขยลาวทัวร์

เที่ยวลาวภาคใต้ จำปาสัก เซกอง อัตตะปือ สาละวัน

KL3.1 ปากเซ ปากซอง ดอนโขง ไปกลับรถ 2 วัน

เที่ยวลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวจำปาสัก สาละวัน เซกอง อัตตะปือ เขยลาวทัวร์
เที่ยวลาว เที่ยวลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ จำปาสัก

โปรแกรมเที่ยวลาวภาคใต้จำปาสักสำหรับท่านที่มีเวลาน้อย เลือกเที่ยวเฉพาะที่สำคัญเข้าจำปาสักลาวใต้ช่วงสายไปเมืองปากซอง เที่ยวน้ำตกตาดเยือง น้ำตกตาดฟาน น้ำตกผาส้วม แล้วกลับมาพักเมืองปากเซ วันที่สองไปไนแองการร่าแห่งเอเชียหรือน้ำตกคอนพระเพ็ง เที่ยวน้ำตกหลี่ผีล่องมหานทีสีทันดร ก่อนกลับแวะร้านสินค้าปลอดภาษีด่านช่องเม็ก

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
 • ทัวร์ประเทศ : ลาว
 • การเดินทาง :ไปรถ-กลับรถ
 • เที่ยวเมือง : ปากเซ ดอนโขง
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 3,400 บาท    ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL3.2 : ปากซอง ดงบอริเวน สาละวัน ไปกลับรถ 2 วัน

เที่ยวลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวจำปาสัก สาละวัน เซกอง อัตตะปือ เขยลาวทัวร์
​เที่ยวลาว เที่ยวลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ จำปาสัก

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับท่านที่เคยไปเที่ยวลาวใต้มาแล้วไปเที่ยวเส้นทางใหม่เหมาะสำหรับท่านผู้หลงใหลความบริสุทธิ์จากอ้อมกอดของธรรมชาติ เส้นทางที่โอบล้อมด้วยขุนเขาแนวป่าดงดิบและชนเผ่าโบราณ
เข้าด่านช่องเม็กผ่านเมืองปากเซขึ้นที่ราบสูงบอริเวนสู่
เมืองปากซอง แวะชมน้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดเยือง จากนั้นไปดูน้ำตกจากภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในแขวงจำปาสักน้ำตกเซกะตาม พักค้างคืนที่ภูเทวดาเมืองปากซองอากาศเย็นสบายทั้งปี วันที่สองไปแขวงสาละวันชมน้ำตกตาดเลาะ น้ำตกตาดฮัง ผาส้วม แล้วกลับด่านช่องเม็ก

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
 • ทัวร์ประเทศ : ลาว
 • การเดินทาง :ไปรถ-กลับรถ
 • เที่ยวเมือง : ปากซอง สาละวัน
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 3,100 บาท     ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL3.3 : เที่ยวลาวใต้จำปาสัก ปากเซ ดอนโขง ไปกลับรถ 3 วัน

เที่ยวลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวจำปาสัก สาละวัน เซกอง อัตตะปือ เขยลาวทัวร์
​เที่ยวลาว เที่ยวลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ จำปาสัก

เที่ยวลาวใต้จำปาสักโปรแกรมทัวร์ทั่วไป สถานที่ท่องเที่ยวที่คนนิยมเดินทางมากที่สุดของลาวภาคใต้
วันแรกด้วยการเที่ยวชม
ปราสาทวัดพูเมืองจำปาสัก วัดหลวงเมืองปากเซ 
วันที่สองไป
ไนเองการ่าแห่งเอเชียหรือน้ำตกคอนพระเพ็ง แล้วนั่งเรือล่องมหานทีสีทันดรไปชมน้ำตกหลี่ผี แล้วย้อนกลับมาพักโรงแรมเมืองปากเซ 
วันที่สามไป
เมืองปากซองชมน้ำตกตาดเยือง น้ำตกคู่แฟดหรือน้ำตกตาดฟาน ผาส้วมเป็นจุดสุดท้าย แวะตลาดดาวเรือง ซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ด่านช่องเม็กของฝาก

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • ทัวร์ประเทศ : ลาว
 • การเดินทาง :ไปรถ-กลับรถ
 • เที่ยวเมือง : จำปาสัก ปากเซ ดอนโขง
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 4,900บาท     ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL3.4 : เที่ยวลาวใต้ปากเซ ปากซอง สาละวัน ดอนโขง ไปกลับรถ 3 วัน

เที่ยวลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวจำปาสัก สาละวัน เซกอง อัตตะปือ เขยลาวทัวร์
​เที่ยวลาว เที่ยวลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ จำปาสัก

เที่ยวลาวใต้ตามโปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้หลบหนีความวุ่นวายไปสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติ อยู่ในอ้อมกอดของธรรมชาติ
วันแรก แวะตลาดดาวเรืองไป
เมืองปากซอง ชมน้ำตกตาดฟาน เลยไปน้ำตกเซกะตาม แวะไ่ธนาทร ก่อนพักบนยอดเขาภูเทวดาเย็นทั้งปี
วันที่สอง 
ไปแขวงสาละวันชมน้ำตกตาดเลาะ น้ำตกตาดฮัง น้ำตกผาส้วม นั่งรถยาวไปชมไนแองการ่าเอเชียน้ำตกคอนพระเพ็ง ข้ามสะพานไปเกาะดอนโขง พักที่เกาะดอนโขง

วันที่สาม นั่งเรือล่องมหานทีสีทันดรไปชมน้ำตกหลี่ผีก่อนกลับ

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • ทัวร์ประเทศ : ลาว
 • การเดินทาง :ไปรถ-กลับรถ
 • เที่ยวเมือง : ปากเซ ปากซอง สาละวัน ดอนโขง
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 5,500 บาท     ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL3.5 : จำปาสัก สาละวัน เซกอง ไปกลับรถ 3 วัน

เที่ยวลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวจำปาสัก สาละวัน เซกอง อัตตะปือ เขยลาวทัวร์
​เที่ยวลาว เที่ยวลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ จำปาสัก

โปรแกรมเที่ยวลาวใต้จำปาสักสาละวันเซกองนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่หลงใหลอ้อมกอดของธรรมชาติ หนีความวุ่นวายในเมืองใหญ่
วันแรก ไป
เมืองจำปาสักปราสาทวัดพู ขึ้นเขาไปเมืองปากซองแวะเที่ยว น้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดเยือง เข้าที่พักเมืองปากซองอากาศเย็นทั้งปี
วันที่สอง แวะ
ไร่ธนาทร ชมน้ำตกเซกะตาม น้ำตกหัวคน แล้วเข้าแขวงสาละวันไปชม น้ำตกตาดเลาะ น้ำตกตาดฮัง พักรีสอร์ทริมน้ำตก
วันที่สาม ไปน้ำตกผาส้วม แวะตลาดดาวเรือง ซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ด่านช่องเม็กของฝากก่อนกลับ

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • ทัวร์ประเทศ : ลาว
 • การเดินทาง :ไปรถ-กลับรถ
 • เที่ยวเมือง : จำปาสัก สาละวัน เซกอง
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 5,500 บาท     ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL3.6 : เที่ยวสี่แขวงภาคใต้ลาว จำปาสัก เซกอง อัตตะปือ สาละวัน 4 วัน 3 คืน

เที่ยวลาวใต้ จำปาสัก สาละวัน เซกอง อัตตะปือ เขยลาวทัวร์
​เที่ยวลาวใต้ จำปาสัก เซกอง อัตตะปือ สาละวัน

เที่ยวลาวใต้ตามโปรแกรมนี้เที่ยวลาวใต้ทั้งทีเอาให้ครบเกือบทุกที่ เน้นที่เที่ยวที่ผู้คนนิยมเที่ยวกันในสี่แขวงภาคใต้ลาว จำปาสัก เซกอง อัตตะปือ และสาละวัน
วันแรก ปราสาทวัดพู น้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดเยือง เมืองปากซอง
วันที่สอง ไร่ธนาทร น้ำตกเซกะตาม น้ำตกหัวคน น้ำตกตาดแฟก น้ำตกตาดเลาะ ตาดฮัง สาละวัน

วันที่สาม น้ำตกผาส้วม ตลาดดาวเรือง น้ำตกคอนพระเพ็ง เกาะดอนโขง
วันที่สี่ น้ำตกหลี่ผี มหานทีสีทันดร ด่านช่องเม็ก

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • ทัวร์ประเทศ : ลาว
 • การเดินทาง :ไปรถ-กลับรถ
 • เที่ยวเมือง : จำปาสัก สาละวัน เซกอง อัตตะปือ
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 6,700 บาท     ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 416
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,859,037
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
22 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY