• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย เกนติ้งไอส์แลนด์ กักวลาลัมเปอร์
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน เกาะเทนโตซ่า
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาว เที่ยวลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ กลาง ใต้
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวอุบล อุดร หนองคาย เลย มุกดาหาร นครพนม บึงกาฬ
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 ด่านช่องเม็ก ด่านลาวใต้ เมืองปากเซ เที่ยวลาวใต้
ด่านช่องเม็กข้ามไปเที่ยวลาวเมืองปากเซกับคนท้องถิ่น ทัวร์ท้องถิ่น
ด่านช่องเม็กอุบลราชธานีเป็นด่านสากลพรมแดนไทยลาว ฝั่งลาวเรียกด่านวังเต่าเมืองโพนทองแขวงจำปาสัก การเดินทางจากด่านช่องเม็กไปเมืองปากเซใช้เวลาเดินทางไม่นาน ใช้เวลาเดินทางจากด่านช่องเม็กไปเมืองปากเซแขวงจำปาสักไม่ถึงชั่วโมง เส้นทางใหม่ที่ทางประเทศลาวจากด่านช่องเม็กไปเมืองปากเซกำลังจะแล้วเสร็จ ทำเป็นถนน 4 เลนส์ระยะทางจากด่านช่องเม็กถึงเมืองปากเซ 42 กิโลเมตร ด่านช่องเม็กออกแบบพิเศษกว่าด่านถาวรแห่งอื่นที่ผู้คนจะข้ามไปมาหากันต้องลอดอุโมงค์ ด้านบนพื้นดินของด่านช่องเม็กเป็นทางให้รถยนต์วิ่งเข้าออก ด่านช่องเม็กเป็นด่านสากลขนาดใหญ่แห่งเดียวของไทยที่ข้ามไปฝั่งลาวไม่มีแม่น้ำโขงขวางกั้น จากด่านเชียงของจังหวัดเชียงรายเรื่อยลงมาด่านหนองคาย ด่านนครพนม ด่านมุกดาหารต้องข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวไปมาหาสู่กัน แต่ละด่านล้วนข้ามแม่น้ำโขงทั้งสิ้นยกเว้นด่านท่าลี่จังหวัดเลยที่ต้องข้ามแม่น้ำเฮือง จากด่านช่องเม็กไปถึงเมืองปากเซแขวงจำปาสักจะมีสะพานข้ามแม่น้ำโขง แต่ไม่ใช่จากแผ่นดินไทยหากแต่เป็นแผ่นดินลาวจากเมืองโพนทองข้ามไปเมืองปากเซแขวงจำปาสัก
ด่านช่องเม็กข้ามไปด่านวังเต่าของลาวหากต้องการเพียงเพื่อไปตลาดหรือร้านปลอดภาษีฝั่งลาว ต้องทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวเหมือนกับเดินทางไปเมืองปากเซ หากแต่ทางเจ้าหน้าที่จะตีตราประทับที่หนังสือผ่านแดนชั่วคราวว่าไปตลาด แล้วต้องติดบาร์โค็ชถ่ายสำเนาหนังสือผ่านแดนชั่วคราวอีก 2 ฉบับ รวมเป็น 3 ฉบับกับฉบับจริง ทางด่านช่องเม็กไทยจะประทับตีตราฉบับจริงแล้วเก็บสำเนาไว้ 1 ฉบับ เมื่อข้ามด่านไปฝั่งลาวด่านวังเต่าเพียงยื่นให้เจ้าหน้าที่ลาวดูและทางเจ้าหน้าที่ลาวจะเก็บสำเนาหนังสือผ่านแดนไว้ 1 ฉบับ คงเหลือหนังสือผ่านแดนฉบับจริงถือไว้แสดงเมื่อผ่านกลับลาวเข้าสู่ฝั่งไทย ฉบับจริงเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยจะเก็บไว้เป็นอันว่าเสร็จพิธีการข้ามแดน

เมืองปากเซแขวงจำปาสักเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสี่แขวงภาคใต้ลาว สี่แขวงภาคใต้ลาวประกอบไปด้วยแขวงจำปาสัก แขวงสาละวัน แขวงเซกอง และแขวงอัตตะปือ ที่ตั้งห้องว่าการแขวงจำปาสักอยู่ที่เมืองปากเซเปรียบกับบ้านเราคือศาลากลางจังหวัด เมืองปากเซอดีตเคยเป็นที่ตั้งห้องว่าการแขวงเซโดนในสมัยฝรั่งเศส แม่น้ำเซโดนไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงที่เมืองปากเซนี้จึงเรียกว่าแขวงเซโดน และเปลี่ยนมาเป็นแขวงจำปาสักภายหลังฝรั่งเศสแพ้สงครามเวียดนาม ชื่อจำปาสักเป็นชื่อเก่าแก่มีประวัติศาสตร์มายาวนานมากผู้คนรู้จัก จึงใช้ชื่อจำปาสักเป็นชื่อแขวงหรือจังหวัดบ้านเรา ภายในแขวงจำปาสักก็ยังคงมีเมืองจำปาสักอยู่ด้วยซึ่งเปรียบเสมือนอำเภอหนึ่งในจังหวัดจำปาสัก
เมืองปากเซเป็นศุนย์กลางการท่องเที่ยวของแขวงจำปาสักลาว เนื่องจากที่ตั้งของเมืองปากเซอยู่จุดศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยว จะไปเที่ยวน้ำตกหลี่ผี น้ำตกคอนพระเพ็งหรือไนแองการ่าเชียก็ต้องกลับมาพักเมืองปากเซก่อน จะออกไปเที่ยวน้ำตกผาส้วม น้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดเยือง จากปากเซไปก็ไม่ไกล หรือจะไปเที่ยวปราสาทวัดพูเมืองจำปาสักก็ห่างจากเมืองปากเซเพียง 35 กิโลเมตรเท่านั้น เมืองปากเซจึงเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอย่างไม่ต้องสงสัย  

เที่ยวลาว ทัวร์เมียนม่าร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กัมพูชา เขยลาวทัวร์

ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์


 


โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด (Package Tour)
เกี่ยวกับบริษัทเขยลาว
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
เว็บบอร์ด (Webboard)
ติดต่อเขยลาว
เที่ยวลาว เที่ยวพม่า เที่ยวเวียดนาม เที่ยวกัมพูชา
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      ตระการตาภาพหมื่นเจดีย์ที่พุกาม
      นั่งรถจิ๊ปลุยทรายที่มุยเน่สุดสวย
      บานาฮิล์ดานังเวียดนามน่าเที่ยว
      ชเวดากองเจดีย์ที่สวยที่สุดในโลก
      มัณฑะเลย์ฮิลล์เห็นวังสิ้นกษัตริย์
      ล่องเรือวังเวียงกุ้ยหลินแห่งลาว
      น้ำตกจากขุนเขาใหญ่ที่สุดของลาว
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 161
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,195,581
 ปรับปรุงเว็บ 29/06/2560
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
29 มิถุนายน 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY