• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
 • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย เกนติ้งไอส์แลนด์ กักวลาลัมเปอร์
 • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน เกาะเทนโตซ่า
 • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาว เที่ยวลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
 • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
 • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ กลาง ใต้
 • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
 • เที่ยวอุบล อุดร หนองคาย เลย มุกดาหาร นครพนม บึงกาฬ
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 พนมเปญ กรุงพนมเปญ เขมร ทัวร์กัมพูชา
เที่ยวกรุงพนมเปญกัมพูชา วันนี้สีสันแสงสีสายน้ำจตุรมุขและประวัติศาสตร์น่าศึกษา
กรุงพนมเปญเป็นเมืองหลวงของกัมพูชาตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ กรุงพนมเปญเป็นอีกเมืองหนึ่งซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่หลากหลาย นอกจากสถานที่บอกเล่าเรื่องราวยุคภัยสงคราม เที่ยวกัมพูชาผู้คนส่วนใหญ่จะนึกถึงการเที่ยวชมปราสาทขอมโบราณที่เมืองเสรียมเรียบ เที่ยวกรุงพนมเปญลดความสำคัญลงเยอะน้อยคนนักที่ได้สัมผัส ปัจจุบันยอดนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนกรุงพนมเปญเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี สถานที่ท่องเที่ยวกรุงพนมเปญที่น่าสนใจประกอบด้วย
ล่องเรือสายน้ำจัตุรมุขรอบกรุงพนมเปญมีแม่น้ำโตนเลสาบและโตนเลบาสัก ไหลรวมกับแม่น้ำโขงเหนือและแม่น้ำโขงใต้กลายเป็นแม่น้ำจัตุรมุข ยามค่ำคืนล่องเรือแม่น้ำจตุรมุขชมแสงสียามค่ำคืนของกรุงพนมเปญ ผ่าพระราชวังจัตุรมุขมองเห็นวังเขมรินทร์เป็นฉากหลังสวยงามอีกแบบ
วังจตุรมุข พระราชวังหลวงแห่งนี้ออกแบบโดยชาวเขมรและก่อสร้างโดยฝรั่งเศส ประกอบด้วยพระสถูปเจดีย์ วัดพระแก้ว และพระเจดีย์เงินที่สะท้อนแสงระยิบระยับไปด้วยทอที่ประดับประดา พระราชวังเขมรินทร์ที่ประทับว่าราชการของกษัตริย์อยู่ภายในวังจัตุรมุขนี้ และมีสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามประดับประดาแต่งแต้มสีสันตามสไตย์กัมพูชาอยู่ภายในวังจัตุรมุขมากมาย ผู้เข้าชมต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพที่ปกคลุมร่างกายตั้งแต่หัวไหล่จนถึงขา
โตนเสลงเป็นหนึ่งในสถานที่สะเทือนอารมณ์มากที่สุดที่มนุษย์กระทำต่อมนุษย์ เดิมเป็นโรงเรียนแต่ภายหลังเขมรแดงได้เปิดให้เป็นศูนย์กลางของการทรมานนักโทษ อยู่ที่โตนเสลงแห่งนี้เป็นจำนวนนับพันและมีนักโทษนับสิบคนที่จะต้องเสียชีวิตในแต่ละวัน มีภาพถ่ายของนักโทษและคำอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโตนเสลง โตนเสลงเปรียบเสมือนเป็นสถานที่แห่งความโศกเศร้า แต่ท่านไม่ควรพลาดไปเที่ยวชมโตนเสลงสถานที่อันสะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายทารุณของมนุษย์ที่กระทำต่อมนุษย์ด้วยกันที่โตนเสลงแห่งนี้
ทุ่งสังหารที่เจืองแอ็กสถานที่ตำนานแห่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ ตำนานทุ่งสังหารที่โลกไม่เคยลืมความเลวร้ายที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์กระทำต่อมนุษย์ด้วยกันอย่างป่าเถื่อนทารุณ ณ ทุ่งสังหารนี้ ขุดดินเป็นหลุมใหญ่ฆ่าแล้วโยนทิ้งลงหลุมศพมีมากน้อยต่างกันแล้วใช้ดินกลบ มีหลุมกลบศพคนตายมากมายที่ทุ่งสังหารแห่งนี้
วัดพนมที่เก่าแก่สร้างบนภูเขากลางกรุงพนมเปญเป็นที่เคารพของชาวกัมพูชามาก ตำนานเล่าว่านางเปญเป็นผู้พบพระพุทธรูปองค์พระประธานในโบสถ์ลอยน้ำมาจึงมอบให้พระยาคูขี้หอม หรือพระราชครูหลวงโพนสะเม็กผู้สร้างพระธาตุพนมองค์ที่ล้มเมื่อปี 2518 พระราชครูหลวงโพนสะม็กหรือพระครูยอดแก้วแห่งล้านช้างสร้างวัดนี้ขึ้น กรุงพนมเปญตั้งชื่อตามชื่อวัดนี้ ในโบสถ์มีพระหน้าแดงดูเหมือนพระเขินดูแปลกาตา
อนุสาวรีย์อิสรภาพสร้างขึ้นมีความหมายคล้ายอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของไทยเรา อนุสาวรีย์อิสรภาพอยู่ใจกลางเมืองกรุงพนมเปญมีโครงสร้างรูปร่างเหมือนดอกบัว ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับโดมที่เห็นได้ในปราสาทนครวัด ซึ่งอนุสาวรีย์อิสรภาพแห่งนี้เป็นจุดที่ผู้คนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในวันหยุดสำคัญของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันประกาศอิสรภาพในเดือนพฤศจิกายน
ตลาดกลาง สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงพนมเปญ ออกแบบตึกสถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียล มองดูคล้ายดอกบัวเขมรดอกใหญ่สินค้ามีให้เลือกมากมาย

 
เที่ยวลาว ทัวร์เมียนม่าร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กัมพูชา เขยลาวทัวร์
 

KL7.1 : เที่ยวกัมพูชา นครวัด นครธม ไปกลับรถ 2 วัน

เที่ยวนครวัด ทัวร์นครวัด นครธม โตนเลสาบ ทัวร์เขมร เที่ยวกัมพูชา เขยลาวทัวร์
เที่ยวเขมร ทัวร์กัมพูชา นครวัดนครธม พนมเปญ

เที่ยวเขมร ทัวร์กัมพูชาต้องไปนครวัดนครธมที่เมืองเสรียมราฐมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลก ขอมโบราณเขมรสร้างศิลานครมรดกโลกกัมพูชา ทัวร์กัมพูชาเที่ยวสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนครวัดผู้ได้พบเห็นบอกต่อว่าใครยังไม่เห็นอย่างเพิ่งตาย ความยิ่งใหญ่อลังการ์ของนครวัดบวกกับนครธมภาพรอยยิ้มแห่งบายนและรากสะปงยักษ์ที่เลื้อยคลุมตัวปราสาทเป็นภาพที่คุ้นสายตาชาวโลก

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
 • ทัวร์ประเทศ : กัมพูชา
 • การเดินทาง : ไปกลับรถ
 • เที่ยวเมือง : เสรียมราฐ
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 3,900 บาท    ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL7.2 : เที่ยวกัมพูชา ไปกลับรถ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวนครวัด ทัวร์นครวัด นครธม โตนเลสาบ ทัวร์เขมร เที่ยวกัมพูชา เขยลาวทัวร์
เที่ยวเขมร ทัวร์กัมพูชา นครวัดนครธม พนมเปญ

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมรต้องไปนครวัดนครธมที่เมืองเสรียมราฐมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลก ขอมโบราณเขมรสร้างศิลานครมรดกโลกกัมพูชา สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนครวัดผู้ได้พบเห็นบอกต่อว่าใครยังไม่เห็นอย่างเพิ่งตาย ความยิ่งใหญ่อลังการ์ของนครวัดบวกกับนครธมภาพรอยยิ้มแห่งบายนและรากสะปงยักษ์ที่เลื้อยคลุมตัวปราสาทเป็นภาพที่คุ้นสายตาชาวโลก เที่ยวแบบสบายครบทุกรสชาด

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 3 วัน
 • ทัวร์ประเทศ : กัมพูชา
 • การเดินทาง : ไป-กลับรถ
 • เที่ยวเมือง : เสรียมราฐ
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 4,900 บาท      ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL7.3 : เที่ยวกัมพูชา นครวัด นครธม บ้านวัฒนธรรม ไปกลับรถ 3 วัน

เที่ยวนครวัด ทัวร์นครวัด นครธม โตนเลสาบ ทัวร์เขมร เที่ยวกัมพูชา เขยลาวทัวร์
เที่ยวเขมร ทัวร์กัมพูชา นครวัดนครธม พนมเปญ

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมรนครวัดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เที่ยวนครธมปราสาทบายอนศูนย์กลางของจักรวาล ทัวร์กัมพูชาส่วนใหญ่จะจัดโปรแกรมท่องเที่ยวคล้ายกัน โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมพิเศษจัดเต็มด้วยเนื้อหาสาระและความบันเทิงของหมู่บ้านวัฒนธรรมกัมพูชา

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 3 วัน
 • ทัวร์ประเทศ : กัมพูชา
 • การเดินทาง : ไป-กลับรถ
 • เที่ยวเมือง : เสรียมราฐ
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 5,100 บาท   ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL7.4 : เที่ยวกัมพูชา นครวัด นครธม บ้านวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์อังกอร์ ไปกลับรถ 3 วัน

เที่ยวนครวัด ทัวร์นครวัด นครธม โตนเลสาบ ทัวร์เขมร เที่ยวกัมพูชา เขยลาวทัวร์
เที่ยวเขมร ทัวร์กัมพูชา นครวัดนครธม พนมเปญ

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมรนครวัดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เที่ยวนครธมปราสาทบายอนศูนย์กลางของจักรวาล ทัวร์กัมพูชาส่วนใหญ่จะจัดโปรแกรมท่องเที่ยวคล้ายกัน โปรแกรมพิเศษจัดเต็มด้วยเนื้อหาสาระและความบันเทิงของหมู่บ้านวัฒนธรรมกัมพูชา ชมตัวปราสาทในการเที่ยวกัมพูชาแต่ไม่ได้เห็นสิ่งสำคัญที่สุดของแต่ละปราสาท พิพิธภัณฑ์ที่เสรียมราฐได้นำสิ่งสำคัญที่สุดของแต่ละปราสาทเก็บรวบรวมแสดงไว้พร้อมคำบรรยายครบถ้วน

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 3 วัน
 • ทัวร์ประเทศ : กัมพูชา
 • การเดินทาง : ไป-กลับรถ
 • เที่ยวเมือง : เสรียมราฐ
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 5,300 บาท   ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL7.5 : พนมเปญ เสรียมราฐ ไปกลับรถ 4 วัน

เที่ยวนครวัด ทัวร์นครวัด นครธม โตนเลสาบ ทัวร์เขมร เที่ยวกัมพูชา เขยลาวทัวร์
เที่ยวเขมร ทัวร์กัมพูชา นครวัดนครธม พนมเปญ

เที่ยวกัมพูชาผู้คนส่วนใหญ่จะนึกการเที่ยวชมปราสาทเขมรโบราณที่เมืองเสรียมราฐการท่องเที่ยวพนมเปญลดความสำคัญลงไปเยอะ สถานที่เที่ยวพนมเปญสวยงามไปอีกแบบ ตกเย็นล่องเรือแม่น้ำจตุรมุขชมแสงสียามค่ำคืนของพนมเปญ ผ่านพระราชวังจตุรมุขมีวังเขมรินทร์เป็นฉากหลังสวยงามอีกแบ ก่อนกลับไปเที่ยวนครวัดนครธมเมืองเสรียมราฐ

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 4 วัน
 • ทัวร์ประเทศ : กัมพูชา
 • การเดินทาง : ไป-กลับรถ
 • เที่ยวเมือง : พนมเปญ เสรียมเรียบ
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 6,500 บาท   ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์


เที่ยวพนมเปญ กรุงพนมเปญ ทัวร์พนมเปญ พนมเปญเขมร พนมเปญกัมพูชาเที่ยวพนมเปญ กรุงพนมเปญ ทัวร์พนมเปญ พนมเปญเขมร พนมเปญกัมพูชา
เที่ยวพนมเปญ กรุงพนมเปญ ทัวร์พนมเปญ พนมเปญเขมร พนมเปญกัมพูชา เที่ยวพนมเปญ กรุงพนมเปญ ทัวร์พนมเปญ พนมเปญเขมร พนมเปญกัมพูชา
เที่ยวพนมเปญ กรุงพนมเปญ ทัวร์พนมเปญ พนมเปญเขมร พนมเปญกัมพูชาเที่ยวพนมเปญ กรุงพนมเปญ ทัวร์พนมเปญ พนมเปญเขมร พนมเปญกัมพูชา
กรุงพนมเปญ เที่ยวกรุงพนมเปญ กรุงพนมเปญกัมพูชา ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร กรุงพนมเปญ เที่ยวกรุงพนมเปญ กรุงพนมเปญกัมพูชา ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร
กรุงพนมเปญ เที่ยวกรุงพนมเปญ กรุงพนมเปญกัมพูชา ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร กรุงพนมเปญ เที่ยวกรุงพนมเปญ กรุงพนมเปญกัมพูชา ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร


โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด (Package Tour)
เกี่ยวกับบริษัทเขยลาว
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
เว็บบอร์ด (Webboard)
ติดต่อเขยลาว
เที่ยวลาว เที่ยวพม่า เที่ยวเวียดนาม เที่ยวกัมพูชา
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      ตระการตาภาพหมื่นเจดีย์ที่พุกาม
      นั่งรถจิ๊ปลุยทรายที่มุยเน่สุดสวย
      บานาฮิล์ดานังเวียดนามน่าเที่ยว
      ชเวดากองเจดีย์ที่สวยที่สุดในโลก
      มัณฑะเลย์ฮิลล์เห็นวังสิ้นกษัตริย์
      ล่องเรือวังเวียงกุ้ยหลินแห่งลาว
      น้ำตกจากขุนเขาใหญ่ที่สุดของลาว
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 162
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,195,582
 ปรับปรุงเว็บ 29/06/2560
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
29 มิถุนายน 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY