• เที่ยวลาว ลาวเหนือ ทัวร์ลาวหลวงพระบางกับเขยลาวทัวร์
  • เที่ยวลาว ลาวกลาง เวียงจันทร์ ถ้ำกองลอ ทัวร์ลาวกับเขยลาวทัวร์
  • เที่ยวลาว ลาวใต้ ทัวร์ลาวจำปาสักกับเขยลาวทัวร์
  • คุนหมิง เที่ยวคุนหมิง ทัวร์จีนสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์
  • เที่ยวพม่า ทัวร์พม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์กับเขยลาวทัวร์
  • เที่ยวเวียดนาม เวียดนามเหนือ เวียดนามกลาง เวียดนามใต้ ทัวร์เวียดนามดาลัดฮาลองกับเขยลาวทัวร์
  • เที่ยวกัมพูชา ทัวร์เขมรนครวัดนครธมกับเขยลาวทัวร์
  • เที่ยวมาเลย์เซีย ทัวร์มาเลย์เซียเกนติ้งกับเขยลาวทัวร์
  • เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์เมอไลอ้อนกับเขยลาวทัวร์

เขยลาวทัวร์ยอดเยี่ยมเรื่องการบริการ จนมีคนกล่าวต่อกันว่าเที่ยวลาวต้องไปกับเขยลาว ด้วยมาตรฐานคุณภาพที่ท่านมั่นใจทำให้เราได้ขยายไปเที่ยวพม่า เวียดนาม กัมพูชาและจีนตอนใต้จนชำนาญและเก่ง

         
เที่ยวพม่าหนีไม่พ้นประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ เที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้มาก ปัจจุบันเปิดรับนักท่องทั่วโลกเข้าไปเที่ยวพม่าและดูเหมือนจะได้รับความสนใจอย่างดียิ่ง พม่าดินแดนที่ได้ชื่อว่าพุทธศาสนาได้หยั่งรากลึกอย่างมั่นคงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันความเลื่อมใสศรัทธาของผู้คนชาวพม่าสร้างประติมากรรมอันยิ่งใหญ่ตระการตากระจายอยู่ทุกพื้นที่ของประเทศพม่า

    เที่ยวพม่าเมืองมัณฑะเลย์มหานทีเจดีย์พุกาม

เที่ยวลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์ ทัวร์พม่าทัวร์เวียดนามทัวร์กัมพูชาทั่วประเทศ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมท่องเที่ยวดูงานต่างประเทศมากประสบการณ์ เก็บทุกรายละเอียดให้ท่านประทับใจ ดูแลอบอุ่นบริการสุดใจ
  ทัวร์คุนหมิง, เที่ยวคุนหมิง, ทัวร์จีน, เที่ยวจีน, ทัวร์สิบสองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา โดยทีมงานคุณภาพ จาก เขยลาวทัวร์ ทัวร์ดาลัด เที่ยวดาลัด ประเทศเวียดนาม โดยทีมงานคุณภาพ จาก เขยลาวทัวร์ ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ ทัวร์จำปาสัก โดยทีมงานคุณภาพ จาก เขยลาวทัวร์  
  คุนหมิงนครแห่งฤดูใบไม้ผลิ
เที่ยวคุนหมิงเมืองเอกแห่งมณฑลยูนนานจีน ด้วยเมืองคุนหมิงอากาศเย็นสบายตลอดปี ประตูสู่เส้นทางสายใหม เมืองคุนหมิงยังเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวตะวันตกเฉียงใต้ของจีนที่มีความพร้อมครบครัน นั่งรถลอกอุโมงค์สวยงาม ได้แวะเที่ยวสิบสอง ปันนาชมโชว์พาราณศรีด้วย
 
ดาลัด ไซง่อน มุยเน่ แอร์เอเชีย
เที่ยวดาลัดเวียดนาม ทัวร์ดาลัดเมืองพักผ่อนที่มีชื่อเสียงที่สุดเวียดนาม เมืองดาลัดอากาศหนาวเย็นสบายตลอดทั้งปีปารีสแห่งตะวันออก เที่ยวมุยเน่สวรรค์บนดินสวยงามราวภาพวาด สถาปัตยกรรมกรุงไซง่อนหรือนครโฮจิมินห์สวยงามน่าชม
หลี่ผี ไนแองการ่าเอเชีย จำปาสัก
เที่ยวลาวใต้ ทัวร์จำปาสักลาวใต้กับทัวร์เจ้าถิ่นเขยลาว คนพื้นที่ชำนาญลาวใต้เป็นพิเศษ บริการอาหารปลาเลิศรส ของว่างอร่อยสุดในพื้นที่ มีการแสดงศิลปะลาวให้ชม พักโรงแรมชั้นดี เที่ยวที่เดียวกัน พักที่เดียวกัน ความประทับใจต่างกัน 
 
  ไปกลับรถ 6 วัน 5 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 14,700 บาท
ไปกลับเครื่อง 4 วัน 3 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 18,500 บาท
ไปรถกลับรถ 3 วัน 2 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 4,300 บาท
 
  ทัวร์ฮานอย เที่ยวฮานอย ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม โดยทีมงานบริษัททัวร์คุณภาพ จาก เขยลาวทัวร์ ทัวร์พม่า,เที่ยวพม่า โดยทีมงานบริษัททัวร์คุณภาพ จาก เขยลาวทัวร์ ทัวร์เวียงจันทน์,เที่ยวเวียงจันทน์,เวียงจันทน์ โดยทีมงานบริษัททัวร์คุณภาพ จาก เขยลาวทัวร์  
 
เที่ยวเวียดนามกรุงฮานอยล่องเรืออ่าวฮาลองภาคเหนือของเวียดนาม ทัวร์เวียดนามกรุงฮานอยมีสถานโบราณสถาปัตยกรรมสถานประวัติศาสตร์ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ทั่วกรุงฮานอย อ่าวฮาลองมรดกโลกทางธรรมชาติที่งดงามไม่เหมือนใคร นั่งรถดูเวียดนามแบบเจาะลึก
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่าดินแดนที่ได้ชื่อว่าพุทธศาสนาได้หยั่งรากลึกในพม่าอย่างมั่นคงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ความเลื่อมใสศรัทธาของคนพม่าสร้างประติมากรรมอันยิ่งใหญ่ตระการตา พาท่านอิ่มบุญกับ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในพม่า
เที่ยวลาว ทัวร์วังเวียง เวียงจันทร์ลาวเลยต่อไปเมืองวังเวียงสุดคุ้ม เที่ยวเมืองวังเวียงก่อนค่อยเที่ยวเวียงจันทร์ เมืองวังเวียงได้ชื่อว่ากุ้ยหลินแห่งลาวมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ขากลับช้อปที่เวียงจันทร์มีสินค้ามากมายราคาถูก
 
  ไปกลับรถ 4 วัน 3 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 8,500 บาท
ไปกลับเครื่อง 3 วัน 2 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 19,800 บาท
ไปกลับรถ
ราคา(เริ่มที่) : 3,200 บาท
 
  ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา ทัวร์เขมร เที่ยวเขมร ทัวร์นครวัด เที่ยวนครวัด โดยทีมงานบริษัททัวร์คุณภาพ จาก เขยลาวทัวร์ ทัวร์สิบสองปันนา เที่ยวสิบสองปันนา ทัวร์เชียงรุ้ง ทัวร์จีน เที่ยวจีน โดยทีมงานบริษัททัวร์คุณภาพ จาก เขยลาวทัวร์ ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยวหลวงพระบาง ทัวร์ลาว เที่ยวลาว โดยทีมงานบริษัททัวร์คุณภาพ จาก เขยลาวทัวร์  
 
เที่ยวกัมพูชา ทัวร์กัมพูชานครวัดนครธมโปรแกรมพิเศษ มีคำกล่าวไว้ว่าไปเที่ยวชมก่อนใครยังไม่เห็นอย่างเพิ่งตาย รอยยิ้มแห่งบายนและรากสะปงยักษ์ที่เลื้อยคลุมตัวปราสาทเป็นภาพที่คุ้นสายตาชาวโลก พิเศษพิพิธภัณฑ์อังกอร์หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมพูชาไม่ควรพลาดชม
 
  ไปกลับรถ 3 วัน 2 คืน
ราคา (เริ่มที่) : 5,300 บาท
ไปกลับรถ 4 วัน 3 คืน
ราคา (เริ่มที่) : 8,500 บาท
ไปกลับรถ 4 วัน 3 คืน
ราคา (เริ่มที่) : 6,500 บาท
 
 
รหัส   หัวข้อ ผู้เขียน ตอบ/อ่าน ตอบล่าสุด
000001 ยินดีต้อนรับสู่เว๊ปบอร์ดของเขยลาวทัวร์
5
 
KL-TOUR  3 / 2477 โดย meena
01 พ.ย. 56 21:07 น.
000020 ไปเที่ยวลาวใต้จำปาสักจากหาดใหญ่สุดคุ้ม   ลาวัณย์ หาดใหญ่  2 / 539 โดย แหลมทอง
15 ก.พ. 57 20:35 น.
000039 เที่ยวม่าเมืองพุกามมัณฑะเลย์กับเขยลาวทัว...   นิพนธ์ AC  2 / 238 โดย สถิตย์ ผอ.
31 ม.ค. 57 09:58 น.
000038 เขยลาวทัวร์ไม่จัดกรุ๊ปจอยแล้วเหรอ   ทรงศักดิ์ กลุ่ม CEO  1 / 279 โดย ระพี ทักษิณ
05 ม.ค. 57 16:36 น.
000014 จากนักศึกษาฝึกงานคับ   นักศึกษาฝึกงาน  4 / 1247 โดย เขยใหญ่
03 ธ.ค 56 08:51 น.
000015 โปรแกรมสานสัมพันธ์สี่แผ่นดินรับอาเซี่ยน   สามารถ คับ  2 / 834 โดย เก้
15 ต.ค. 56 17:35 น.
000004 เดี๋ยวนี้เขยลาวทัวร์ทำกรุ๊ปจอยแล้วเหรอ   ลูกทัวร์วิเศษรัก  6 / 1547 โดย พงศกร หนองคาย
04 ก.ย. 56 19:06 น.
000018 ลาวมีอคติกับไทยหลายเรื่องขอถามนอกเรื่องเ...   วุฒิศักดิ์ ม.ขอนแก่น  1 / 706 โดย เขยใหญ่
26 ส.ค. 56 11:11 น.
000016 โครงการเกษียณราชการครูปี 2556   เสนีย์ พนมไพร  3 / 1029 โดย เขยใหญ่
02 ส.ค. 56 20:24 น.
000017 เขยลาวทัวร์นอกจากทำแลนด์ลาวแล้วทำแลนด์เว...   วงษ์สวัสดิ์ท่องเที่ยว  1 / 654 โดย เขยใหญ่
02 ส.ค. 56 11:01 น.
View All
โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด (Package Tour)
เกี่ยวกับบริษัทเขยลาว
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
เว็บบอร์ด (Webboard)
ติดต่อเขยลาว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
เที่ยวลาว เที่ยวพม่า เที่ยวเวียดนาม เที่ยวกัมพูชา
    ประเทศ ลาว
      หลวงพระบางเมืองน่าเที่ยวของโลก
      กุ้ยหลินแห่งลาวเมืองวังเวียง
      เวียงจันทร์เขื่อนน้ำงึมได้ทุกรสชาด
      ถ้ำกองลอใหญ่ยาวที่สุดเอเชียใต้
      จำปาสักกำเนิดอารยธรรมเก่าแก่
      มหานทีสีทันดรอลังการ์แห่งสายน้ำ
      สัมผัสอ้อมกอดธรรมชาติและขุนเขา
      น้ำตกจากขุนเขาที่ใหญ่ที่สุดของลาว
      ลาวใต้สาละวัน เซกอง อัตตะปือมีดี
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนเกจิอาจารย์ลาวผู้ทรงเดช
    ประเทศ พม่า
      เจดีย์ชเวดากองอินทร์แขวนมุเตา
      เที่ยวเมืองพุกามมหานทีเจดีย์พม่า
      มัณฑะเลย์ล่องเรืออิระวดีไปมิงคุน
      พระธาตุอินทร์แขวนน่าอัศจรรย์
      กรุงหงสาวดีวันที่ไม่มีบุเรงนอง
      ประวัติบนคราบน้ำตาพม่า
    ประเทศ เวียดนาม
      เที่ยวเวียดนามเหนือกลางใต้ใหนดี
      เที่ยวเวียดนามเหนือฮานอยฮาลอง
      เที่ยวเวียดนามกลางเว้ดานังฮอยอัน
      เที่ยวเวียดนามใต้เมืองดาลัดนาตรัง
      ฮาลองไฮไลท์เที่ยวเวียดนามเหนือ
      ดาลัดน่าเที่ยวที่สุดเวียดนามใต้
      เที่ยวไซง่อนโฮจิมินห์ลุยมุยเน่
      เที่ยวครั้งเดียวได้ครบสามมรดกโลก
      มุยเน่สวรรค์บนดินงามราวภาพวาด
    ประเทศ กัมพูชา
      พนมเปญมีวังจตุรมุขสีสันบนท้องน้ำ
      มหาปราสาทนครวัดอัศจรรย์โลก
      นครธมศูนย์กลางของจักรวาล
      เก็บรวบรวมสิ่งสำคัญปราสาทขอม
    ประเทศ จีน
      สิบสองปันนา จีนพูดคุยกันรู้เรื่อง
Amazing Thailnd
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 333
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 697,950
 ปรับปรุงเว็บ 21/04/2557
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
24 เมษายน 2557
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30       
             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY